آمده‌ام تا از حق مردم دفاع کنم ...

آمده‌ام تا از حق مردم دفاع کنم ...

گلچین بیانیه میرحسین پس از ثبت نام در انتخابات
من میرحسین موسوی، آمده‌ام تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی ...

” آمدم تا کرامت انسان‌ها را پاس بدارم . آمده‌ام تا از حق مردم دفاع کنم و حامی گردش آزادانه و شفاف اطلاعات برای مردم این ولی‌نعمت دولت‌ها باشم . آمده‌ام تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم  و مدافع آزادی‌های مصرح در قانون اساسی باشم. “

/ 0 نظر / 13 بازدید