اما مردم را دنبال ماشینم نمی‌دوانم ...

میر حسین موسوی

... همین رفتن به ژنو که به عنوان اقدامی حماسی در داخل مطرح شد از جمله انتقادات من است. با این توضیح که هیچ کس راضی نیست رئیس جمهور کشور که سمبل نظام و مردم ما است مورد اهانت قرار بگیرد ... سفرهای استانی را ادامه می‌هم ، اما مردم را دنبال ماشینم نمی‌دوانم ...

/ 0 نظر / 12 بازدید